Samtidigt som coronapandemin under förra våren slog sitt grepp om Sverige och världen startade vi vårt projekt. Nu har det gått ett helt år – och den första april påbörjar vi projektår två av tre för Inflytande i rättspsykiatrin.

Vårt första år har varit bra och händelserikt. Trots begränsningar och restriktioner som har gjort att vi inte har kunnat mötas som vi är vana vid i gemensamt planeringsarbete, gruppträffar och evenemang, har vi lyckats genomföra en hel del aktiviteter. Och tack vare tekniska lösningar för digitala möten har vi kommit en god bit på väg i vårt samarbete med samverkande kliniker, kommuner, lokala brukarföreningar och studieförbund.

Emelie Lundin, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

Vi har träffat både utskrivna patienter och anhöriga i fokusgrupper, där vi pratat om egenmakt, inflytande, stigmatisering och fördomar. Vi har arrangerat en stor kunskapsdag om rättspsykiatri samt flera digitala föreläsningar och pressträffar. Vidare har vi utbildat nya Hjärnkollsambassadörer med inriktning på rättspsykiatri och vi har skapat filmad dokumentation av personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård som själva berättar om detta framför kameran. Dessutom har vi påbörjat en utbildningssatsning för patientrådet på Karsuddens regionsjukhus. Sist men inte minst har vi utbildat ledare i materialet ”Din egenmakt” och startar nu i övergången till vårt andra projektår flera studiecirklar för både patienter och anhöriga i Stockholm, Örebro, Östergötland och Kronoberg.

Trots det annorlunda tillstånd som vi befinner oss i under den här nedstängningen, kan vi konstatera att det ändå går att hitta lösningar för att mötas, skaffa ny kunskap och utbyta erfarenheter med varandra. Många har fått lära sig nya digitala verktyg och de långa samtalen på telefon har blivit fler än vanligt.

Trots det annorlunda tillstånd som vi befinner oss i under den här nedstängningen, kan vi konstatera att det ändå går att hitta lösningar för att mötas, skaffa ny kunskap och utbyta erfarenheter med varandra.

Men för den som redan före pandemin levde avstängd från det övriga samhället, på grund av sluten rättspsykiatrisk vård, har isoleringen tyvärr ytterligare förvärrats. Många i den specifika gruppen vårdas med restriktioner som rör användandet av dator eller internet, vilket också omöjliggör för den som är patient i den rättspsykiatriska vården att till exempel kunna få delta i ett digitalt möte när fysiskt besök inte tillåts. Vårt projekt har här identifierat ett behov av fler pedagogiska insatser och utökad konstruktiv digital träning under kontrollerade former för personer i slutenvården. Inte bara skulle det kunna bidra till en mer meningsfull sysselsättning medan man vårdas, utan det skulle också kunna främja en snabbare återanpassning till samhället utanför.

Vi kommer att inleda vårt andra projektår med att fortsatt försöka få fler människor med erfarenhet av rättspsykiatri att fortsätta mötas, både i fler digitala träffar med dialog och kunskapsutbyte – men förhoppningsvis även fysiska möten så småningom. Och när Sverige öppnar upp kan vi åter få besöka våra samverkande kliniker fysiskt, för att äntligen komma i gång med olika koncept för ökat inflytande som erbjuder personer även i slutenvården att delta mer aktivt och i grupp. Det är hög tid för detta och det ser vi mycket fram emot.

Vi ser fram emot ljusare tider – och att få kliva in i ett nytt projektår tillsammans med er och alla andra som vill ansluta sig till vårt gemensamma arbete för ett ökat brukarinflytande i svensk rättspsykiatri.

Vi önskar alla våra deltagare, ledare och samverkanspartners en riktigt glad vår! Vi ser fram emot ljusare tider – och att få kliva in i ett nytt projektår tillsammans med er och alla andra som vill ansluta sig till vårt gemensamma arbete för ett ökat brukarinflytande i svensk rättspsykiatri.

 

Läs mer om NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrinnsph.se/rattspsykiatri
Följ projektet på Facebook: @inflytandeirattspsykiatrin