NSPH har lämnat in en skrivelse om synpunkter som underlag till nationell anhörigstrategi som ska omfatta  vuxna anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende, psykiatrisk funktionsnedsättning. Skrivelsen riktas till Socialstyrelsen som bereder frågan.

Läs skrivelsen här

NSPH:s synpunkter i korthet:

Att personer med missbruk eller beroende, psykiatrisk funktionsnedsättning ges samordnad vård efter behov är den viktigaste faktorn för att anhöriga ska kunna släppa på det ansvar man ofta tvingas ta då samhället sviker.

Förutom ekonomiska resurser behövs fördjupade kunskaper inom diagnoserna, och vad det faktiskt innebär för en person att vara anhörig till någon med missbruk eller
beroende, psykiatrisk funktionsnedsättning. Detta bör ingå i utbildningen för både socionomer och vård- och omsorgspersonal som ska arbeta inom socialpsykiatrin. Finansieringen inom vården med det s.k. pinnsystemen behöver inkludera möten med anhöriga, och även medge tillräcklig tid för dessa, så att dessa möten blir av.

En nationell anhörigstrategi bör sätta fokus på anhörigas individuella behov. Det innebär att kommunerna behöver bygga upp resurser för detta.  En nationell anhörigstrategi bör uttala en miniminivå på anhörigstödet som bör kunna ges strukturerat i hela landet och uttryckligen även vända sig till anhöriga till de med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende, psykiatrisk funktionsnedsättning.

NSPH:s ståndpunktspapper rörande anhöriga har fungerat som underlag för skrivelsen.