Rådgivare/konsult – brukarerfarenhet i NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrin.

 

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Jag är 54 år och har arbetat i offentlig sektor hela mitt yrkesliv. Jag är sedan barnsben en visionär och det sammanfattar mycket av mig som person. Jag är inte rädd för att upptäcka nya saker och jag är nyfiken och lösningsfokuserad inom alla områden, alltifrån arbetsliv till privatliv. Problem är till för att lösas! Jag är också en empatisk person; det brukar jag få höra i andras omdömen om mig. I min utbildning som mentalskötare var skillnaden mellan empati och sympati bland det första vi diskuterade, och vikten av att förhålla sig professionellt och med viss distans. Det har jag stor nytta av i det här projektet. Jag har också bipolär sjukdom. Men med rätt insatser och rätt stöd, kan livet funka riktigt bra!

Jag har också bipolär sjukdom. Men med rätt insatser och rätt stöd, kan livet funka riktigt bra!

Sten Lundin. Foto: Caroline Andersson

Vad lockade dig med NSPH? 

– Jag har alltid varit intresserad av NSPH, från det att NSPH bildades. Dels via brukarorganisationerna, jag har länge varit engagerad i brukarrörelsen för en bättre vård. Dels som egenerfaren inom rättspsykiatrin. Jag fick kontakt med NSPH:s utvecklingsledare Mårten och blev involverad i det som kom att bli projektet Inflytande i rättspsykiatrin innan det hade startat. Mårten intervjuade mig också i NSPH:s podd. Vi höll kontakten och jag visade intresse när projektet väl startades. Tack och lov fick jag kontakt med projektledaren Emelie, som såg behovet av en rådgivare med egen erfarenhet i projektet. Då kände jag mig väldigt positiv och stärkt.

 

Vad har du gjort tidigare som du har nytta av nu hos NSPH?

– Jag är utbildad mentalskötare och har arbetat inom socialpsykiatrin i tio år. Jag har varit medlem i föreningen RSMH i 20 år och aktiv sedan 2014. Jag är även medlem och aktiv i föreningen Attention sedan 2017. Tidigare har jag också varit kommunal fritidspolitiker. Dessutom har jag egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård. Jag har ett genuint medmänskligt engagemang men också en stor kunskap om hur samhället fungerar genom brukarrörelsen och politiken – hur man kan agera och hur man kan framföra saker. Genom åren har jag lärt mig hur jag ska uttrycka mig för att få gehör för mina förslag. Jag kan med mina många erfarenheter se saker ur flera olika perspektiv.

Det jag vill allra mest är att få hela samhällskedjan, det vill säga från patient till samhällsmedborgare, att fungera. Det skulle vara en vinst för alla!

Vad hoppas du att ni ska åstadkomma med projektet Inflytande i rättspsykiatrin

– Min förhoppning är att vi ska utveckla och förbättra rättspsykiatrin för patienterna och naturligtvis för vården med. Det jag vill allra mest är att få hela samhällskedjan, det vill säga från patient till samhällsmedborgare, att fungera. Det skulle vara en vinst för alla!

 

Vad tycker du om att göra på fritiden? 

– Att umgås med min kärlek Anna och med mina vänner. Jag är intresserad av samhället och att lyssna på musik. De senaste 30 åren har jag gått på många konserter och festivaler, men det är ju svårt att göra nu under pandemin.

 

Har du någon okänd talang eller finns det någon oväntad fakta om dig?

– Möjligen ett mycket bra minne! Och jag är asatroende.

 

 

Läs mer om NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrinnsph.se/rattspsykiatri
Följ projektet på Facebook: @inflytandeirattspsykiatrin