Hej Conny Allaskog, nyvald ordförande för NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag!

Conny Allaskog. Fotograf: Lisa Ringström

Vem är du?
– Jag är en 40-årig skåning som bor i Stockholm med min sexåriga son och med min fru. Jag har tidigare varit anhörig och har också egen erfarenhet av psykisk ohälsa vilket ledde mig till att börja engagera mig i brukarrörelsen för tio år sedan.

Hur har du arbetat tidigare inom NSPH?
– Jag har varit engagerad i NSPH de senaste tio åren på nationell nivå, bland annat som styrelseledamot, men även på regional nivå inom NSPH Skåne. Jag var också en av initiativtagarna till Återhämtningsguiden, samt har varit med och tagit fram en metod för brukarstyrd brukarrevision i Skåne.

Jag brinner för intressepolitik, utvecklingsfrågor och metoder för systematiskt brukarinflytande där jag tror brukarrörelsen kan göra skillnad

Vad har du gjort tidigare som du ser att du kan ha nytta av som ordförande för NSPH?

– Jag har erfarenhet av att vara ordförande för SHEDO som är ett av NSPH:s tretton medlemsförbund. Jag har också varit projektledare för flera Arvsfondsfinansierade utvecklingsprojekt där vi tagit fram, implementerat och spridit metoder för ett ökat brukarinflytande och återhämtning.

– Innan jag började engagera mig inom brukarrörelsen så arbetade jag som chef inom LSS och hade då personal- och budgetansvar och är utbildad socionom. Mina erfarenheter från såväl att leda en organisation som att arbeta utvecklingsinriktat och i projektform tror jag kan vara till nytta för rollen som ordförande för NSPH.

Finns det något inom brukarinflytande som du brinner lite extra för?
– Jag är övertygad om att brukarrörelsen kan spela en viktig och avgörande roll för att utveckla såväl psykiatrin som socialpsykiatrin, och frågor som rör psykisk ohälsa i allmänhet framöver. Jag brinner för intressepolitik, utvecklingsfrågor och metoder för systematiskt brukarinflytande där jag tror brukarrörelsen kan göra skillnad.
 

Har du något motto?
– Jag har två, det ena handlar om bemötande i vardagen och det andra har sin utgångspunkt i hur förändring kommer till stånd:

”Det är trevligt att vara trevlig.”

”Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world: indeed it’s the only thing that ever has.”