Om primärvården ska klara av att behandla fler patienter med ”lättare psykisk ohälsa” så behövs inte bara fler psykologer på vårdcentralerna. Vårdgivarna måste även kroka arm med brukarrörelsen och andra ideella aktörer. Det menar Anna Nergårdh, som ligger bakom utredningen ”God och nära vård”.

Den tidigare utredaren Anna Nergårdh besökte den 24 augusti NSPH:s kansli på Södermalm och deltog i ett webbinarium där ämnet var delbetänkandet ”God och nära vård: Rätt stöd till psykisk hälsa”. Det innehåller förslag och bedömningar kring hur primärvården kan bli bättre rustad att möta befolkningens behov vad gäller psykisk ohälsa. Med på mötet var ett 40-tal personer i NSPH:s nätverk av föreningsaktiva inom medlemsorganisationerna.

Anna Nergårdh tillsammans med Conny Allaskog och Magnus Andersson (höger i bild) från NSPH.

Vårdcentralerna kommer behöva rusta upp med egen personal som kan möta patienter med psykisk ohälsa om förslagen i utredningen blir verklighet. Anna Nergårdh påpekar att primärvården även kommer behöva bilda nya former av allianser med olika samhällsaktörer för att hitta vägar till bättre psykisk hälsa hos patienterna.

–Det finns en enorm styrka i föreningslivet, som kan erbjuda aktiviteter och sammanhang som ligger utanför vårdens roll. Det måste skapas strukturer för ett hållbart samarbete med civilsamhället. Jag är övertygad om att det här kommer att bli jätteviktigt framöver, säger Anna Nergårdh.

Efter att under de senaste åren har borrat ner sig ordentligt i vårdstyrningsfrågor så slås hon av hur stark stigmatiseringen kring psykisk ohälsa fortfarande är – vilket leder till att det är lättare att besöka vårdcentralen och prata om värk i benet än att våga lyfta sina psykiska besvär.

–Jag tror att regionerna inte riktigt ser hur stora problemen med psykisk ohälsa är, och har därför inte resurssatt verksamheterna utifrån det verkliga behovet.

Delbetänkandet är ute på remiss och NSPH är en av remissinstanserna. Arbetet med att inhämta synpunkter inom brukarledet och sammanställa remissvaret pågår för närvarande och samtalet med Anna Nergårdh är del av det.

–Vi ser positivt på utredarens lyhördhet och öppenhet inför civilsamhällets roll i att vara en medspelare i att skapa en god och nära vård framöver, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

 

Faktaruta: God och nära vård – med fokus på psykisk hälsa

I januari lämnade utredaren Anna Nergårdh in det sista delbetänkandet från utredningen God och nära vård: ”Rätt stöd till psykisk hälsa” (SOU 2021:6).

Utredningen föreslår bland annat att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa och lägger fram förslag på modeller hur primärvården kan arbeta psykisk ohälsa.

Läs mer: Tidigare artiklar med Anna Nergårdh