NSPHs projekt Inflytande i rättspsykiatrin har tagit fram fyra kampanjfilmer, där personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård bär fram budskapet att återhämtning är möjligt.

I filmerna får vi följa Sten, Lejla, Benjamin och Michaela och ta del av deras personliga berättelser om vad som hänt dem, hur de har upplevt den rättspsykiatriska vården, hur de har återhämtat sig från sin psykiska ohälsa och idag lever ett gott liv.

Se filmerna här!

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin.

Läs mer om projektet på Facebook: facebook.com/inflytandeirattspsykiatrin
eller projektets hemsida: www.nsph.se/rattspsykiatri