Under perioden maj–oktober 2021 bidrog cirka femtio organisationer och föreningar vars verksamhet berör området psykisk hälsa och suicidprevention med underlag till arbetet med att utveckla en ny nationell strategi. NSPH var en av dem. 

Läs NSPH:s underlag här

NSPH har i samverkan med sina medlemsorganisationer lämnat in vårt bidrag till underlaget som ska ligga till grund för en ny nationell strategi. I den beskriver vi nulägesbild, utvecklingsbehov och prioriterade insatser. Utöver detta har Riksförbundet Attention, Frisk&Fri, OCD-förbundet, RSMH, SHEDO samt Suicide Zero sänt in egna underlag.

Uppdraget att ta fram en ny strategi kommer från regeringen och samordnas av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Totalt är det 25 myndigheter som samverkar i arbetet.