I ett samarbete mellan projektet Inflytande i rättspsykiatrin och Riksförbundet Hjärnkoll har fyra nya Hjärnkollambassadörer med erfarenhet av rättspsykiatri utbildats.

Personer med erfarenhet av rättspsykiatrisk vård utgör en osynlig och utsatt patientgrupp. Därför är det viktigt att fler personer med egen erfarenhet av just rättspsykiatrisk vård får möjlighet att berätta om detta.

Boka en Hjärnkollambassadör med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård genom att skicka e-post till: rattspsykiatri@nsph.se

Jenny Wetterling
Under Jennys föreläsning får vi följa hennes livshistoria. Från hur den psykiska ohälsan utvecklades i form av ätstörningar, självskadebeteende och kleptomani till hur hon idag lever ett bra liv med arbete, ideellt engagemang och nära relationer. Jenny bor i Malmö.

Trots att jag kände mig väldigt liten, mobiliserade jag den kraft som krävdes.

Nina Ax
Under föreläsningen med Nina får vi ta del av hennes väg från en uppväxt med övergrepp och trauma till hur det vände och hur hon idag har skapat ett gott liv mot alla odds. Med korrekt diagnosticering – bipolär sjukdom och post-traumatiskt stressyndrom – kan hon också få rätt stöd och hjälp. Nina bor i Växjö.

 

Då jag tidigare mest uppfattats som svårbehandlad, lever jag idag ett bra liv med strategier för god återhämtning.

Sten Lundin
Sten beskriver i sin föreläsning den emotionellt svåra uppväxten fram till när det en dag kraschade i ett suicidförsök, som ledde till rättspsykiatrisk vård och diagnosen bipolär sjukdom. Då kom vändningen, där han fick insikt i vad han behövde för att komma tillbaka starkare till ett välfungerande och meningsfullt liv. Sten bor i Södertälje.

Den rättspsykiatriska vården gav en aha-upplevelse. Med bra vård och rehabilitering öppnas många nya dörrar.

Lejla Licina
Under Lejlas föreläsning får vi lyssna till hennes personliga berättelse som bygger på erfarenheten av diagnosen paranoid schizofreni och hur hon hamnade i den rättspsykiatriska vården – och var hon är idag med nära och kära, sysselsättning och en meningsfull tillvaro. Lejla bor i Vadstena.

 

Man kan gå vidare efter svåra upplevelser och lära sig att både leva i nuet och se positivt på framtiden.

Inflytande i rättspsykiatrin är ett treårigt projekt (2020–2023) som drivs av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. Ett annat viktigt område är att minska självstigmat hos målgruppen samt att öka kunskapen om rättspsykiatri och bidra till en mer nyanserad bild.

Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Ett av sätten Hjärnkoll ökar kunskapen om psykisk ohälsa i Sverige är genom Hjärnkollambassadörernas föreläsningar om psykisk ohälsa, sin egen eller som anhörig. Deras unika berättelser ökar kunskapen, inger hopp och motverkar fördomar.