DEBATT: Stigmatiseringen i samhället av de som döms till rättspsykiatrisk vård är djup och omfattande, och detta präglar tyvärr också den rättspsykiatriska vården. Det är dags att fokusera på bättre vård inom rättspsykiatrin, skriver NSPH och det Arvsondsfinansierade projektet Inflytande i rättspsykiatrin i en debattartikel på Altinget.se.

”Brottet behöver inte alltid vara allvarligt, men attityden gentemot patientgruppen i stort är ofta att dessa personer demoniseras. Rädslan och okunskapen är stor – även inom vård och myndigheter som har som uppdrag att hjälpa den som är patient. Detta drabbar den enskilde, som inte bara insjuknat svårt och därmed befinner sig i kris, utan också hamnar i extra utsatthet på grund av det stora stigma som råder.”

Läs hela debattartikeln här!