NSPH får drygt åtta miljoner kronor av Allmänna arvsfonden för att kunna dra i gång projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet. Det ska sätta fokus på anhöriga till personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa i kombination med skadligt bruk och beroende. Målet är bättre vård och stöd för personer med samsjuklighet samt deras anhöriga, som ofta glöms bort i sammanhanget.

Pressmeddelandet från Allmänna arvsfonden

Glädjen på NSPH:s kansli är stor vid beskedet om att Arvsfonden de kommande åren kommer finansiera ett projekt avseende anhöriga till personer med samsjuklighet. Det här är en patientgrupp som ofta far illa och får dåligt samordnad vård och då hamnar en enorm börda på de anhörigas axlar.

– Vi vet från våra erfarenheter att anhöriga ofta drar ett tungt lass när vården eller samhällets övriga insatser inte finns där. Anhöriga behöver också stöd för att orka finnas där och få vardagen att fungera. Vi hoppas att vårt projekt ska kunna bidra med ny kunskap om anhörigas situation och utveckla samhällets stöd till anhöriga, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

I projektet ”Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet” vill vi tillsammans med anhöriga, aktörer inom vård och omsorg samt patient, brukar- och anhörigföreningar ta reda på vilket stöd som anhöriga behöver. Projektet ska utforska hur det stödet kan stärkas rent konkret, hur dialogen mellan det offentliga och anhöriga kan förbättras samt hur anhörigas kunskap och erfarenheter bättre kan tas tillvara i vården.

– Anhöriga till personer med samsjuklighet känner sig ofta bortglömda, men även utestängda. Deras erfarenheter efterfrågas inte trots att de kan sitta inne med mer kunskap om patienten än vad vården gör. Det skapar en väldig frustration och många anhöriga mår också väldigt dåligt, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH, som varit med och arbetat fram projektidén.

För att ta reda på vad anhöriga själva anser att de behöver kommer NSPH utgå från frågor som:

  • Vad kan ge anhöriga hjälp att hantera den rådande situationen? Vad lindrar deras frustration, skam, skuld, oro och förtvivlan? Vilket stöd ges bäst av ideella föreningar, av folkbildningen eller av det offentliga? Hur kan de tre samarbeta?
  • Hur kan vården/omsorgen och de anhöriga hitta bättre former för en tillitsfull dialog som bidrar till bättre vård och hälsa för den närstående som är sjuk?
  • Hur kan vården och omsorgen bli bättre på att ta tillvara anhörigas kunskaper och erfarenheter?

Projektet ska genomföras i samarbete med anhöriga, aktörer inom vård och omsorg samt patient, brukar- och anhörigföreningar – och ska förverkligas genom dialoger, workshops, brukarstyrda undersökningar samt studiecirklar som främjar egenmakt och motverkar självstigma.

NSPH har som målsättning att de som styr och arbetar med vård och omsorg runt personer med samsjuklighet får pröva olika metoder för att skapa delaktighet och inflytande för sina patienters anhöriga och ta del av erfarenheter och kunskap som utvecklar vården i mer personcentrerad riktning och med bättre stöd för sina patienters anhöriga.