Conny Allaskog, ordförande för NSPH

När jag sätter mig för att sammanfatta detta händelserika år har jag precis nåtts av den positiva nyheten att Arvsfonden beviljat NSPH medel för att skapa ett projekt kring anhöriga till personer med samsjuklighet. Vi är väldigt glada över att nästa år kunna få starta ett arbete för att nå ut till och hitta vägar för att stötta denna utsatta anhöriggrupp. Det kommer bli ett viktigt komplement till våra två andra utvecklingsprojekt som rör rättspsykiatrin respektive äldre med psykisk ohälsa.

Arbetet som bedrivs i NSPH i nära samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll är brett och omfattar stora delar av samhället. Vi som är engagerade i frågorna upplever dess mångfacettering varje dag – så många berörs av psykisk ohälsa.

Samtidigt har vi saknat att träffas. Det finns något med det fysiska mötet som är svårt att ersätta med teknik.

2021 har verkligen varit ett förändringens år!  Ett år då Anki Sandberg, efter många års trogen tjänst, lämnat ordförandeposten och jag valdes till ny ordförande. En ny verksamhetschef, Maria Sundström, har anställts och vi har bytt lokaler. Numera hittar ni oss på The Park Södra på Magnus Laduslåsgatan på Södermalm i centrala Stockholm.

2021 har också kännetecknats av de nya digitala arbetsformerna som vi tagit till oss på allvar i spåren av pandemin. Först ett nödvändigt ont, har digitaliseringen nu blivit något vi allt mer ser möjligheterna med. Som exempelvis den stora uppslutningen kring NSPH:s webbinarier som lockat rekordmånga människor från hela landet att delta och diskutera våra hjärtefrågor. Samtidigt har vi saknat att träffas. Det finns något med det fysiska mötet som är svårt att ersätta med teknik.

Flera av våra frågor som samsjuklighet, tvångsvård och brister i sjukförsäkringen har fått stor uppmärksamhet.

Under året har vi också tittat inåt på den egna organisationen. Ett led i detta är att vi påbörjat en organisations- och stadgeöversyn i syfte att kunna stärka och utveckla organisationen framöver. Vi har också arbetat med att utveckla organisationens interna riktlinjer och policys.

Det utåtriktade arbetet har bland annat bestått av kampanjer, föreläsningar, utbildningar och debattartiklar. Vi har nått ut brett och flera av våra frågor som samsjuklighet, tvångsvård och brister i sjukförsäkringen har fått stor uppmärksamhet.

Intresset är också stort kring återhämtning vid psykisk ohälsa.  Över 1200 personer anmälde sig till webbinariet ”Återhämtning – vägar till hälsa” som NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll anordnade i oktober i anslutning till World Mental Health Day (WMHD) den 10 oktober. Det är rekord för en konferens som vi anordnat och visar hur många som berörs av och vill veta mer om återhämtning. I samband med konferensen hade NSPH och Hjärnkoll en digital kampanj i sociala medier som pågick under hela veckan, med temat återhämtning.

Det är med tillförsikt jag tittar framåt mot 2022, då flera stora samarbeten och satsningar kommer påbörjas och utvecklas under året. En sådan satsning är vårt samarbete med forskningsnätverket Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) som beviljats medel av Forte för att under de kommande sex åren beforska brukarinflytande inom ramen för forskningsprogrammet User Involve. Under 2022 kommer vi också lansera en handbok i brukarinflytande.  Där kommer vi samla goda exempel på hur en brukarrörelse kan organiseras och berätta om metoder för ökat brukarinflytande som kan användas i det praktiska arbetet.

Avslutningsvis vill jag sända ett stort tack till alla som engagerar sig i våra frågor, såväl inom som utanför vår organisation. Ni är med och gör skillnad!

Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll