NSPH söker intressepolitisk ombudsman

Vi söker dig som vill arbeta som intressepolitisk ombudsman på vårt förbundskansli. NSPHs kansli har 7 medarbetare och finns i moderna lokaler på söder.

Din uppgift blir att leda det intressepolitiska arbetet på kansliet i samarbete med ordförande och verksamhetschef. NSPH arbetar mot tre övergripande mål:

– Bättre återhämtning, ökad egenmakt och rättvisa förutsättningar att leva ett gott liv för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

– En vård och omsorg med god kvalitet, baserad på vetenskap, beprövad erfarenhet och enskildas erfarenheter och vilja. En vård och omsorg som är lättillgänglig, jämlik, demokratisk och rättssäker.

– Ett samhälle utan fördomar, kränkningar och diskriminering, som förebygger psykisk ohälsa så långt det är möjligt.

I tjänsten som intressepolitisk ombudsman ingår:

 • att ansvara för hantering av remisser, skrivelser och debattartiklar
 • att löpande utföra omvärldsbevakning på vårt område
 • att representera NSPH i möten och konferenser, beredning och uppföljning av ärenden till styrelsen och arbetsutskottet
 • att ha en löpande dialog med medlemsorganisationerna i aktuella intressepolitiska frågor
 • att anordna möten/workshops och webbinarier i aktuella intressepolitiska frågor

Tjänsten avser heltid. Vi tillämpar provanställning. Arbetet är huvudsakligen förlagt till Stockholmsområdet, men resor förekommer.

Den person vi söker ska:

 • Ha en relevant högskoleutbildning, till exempel samhällsvetare, socionom, sjuksköterska eller jurist.
 • Ha ett genuint intresse för samhällsfrågor och frågor om psykisk ohälsa.
 • Ha god förmågan att arbeta tillsammans med andra i ett team med olika kompetenser.
 • Vara kommunikativ och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.
 • Vara resultatorienterad.
 • Kunna se utvecklingsmöjligheter och hitta nya lösningar inom NSPHs bevakningsområde.
 • Kunna arbeta självständigt.
 • Ha en god förmåga att hämta in information, såväl skriftlig som muntlig.

Kunskap om psykisk ohälsa samt erfarenhet av idéburen verksamhet, politiskt påverkansarbete och föreningsliv är meriterande.

Ytterligare information kan lämnas av Maria Sundström, verksamhetschef på telefon 076-724 92 52.

Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha per e-post info@nsph.se senast den 1 februari.

NSPH är ett samarbetsorgan för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vård, stöd och behandling. Läs mer på www.nsph.se