Kommunikatör till projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) söker en kommunikatör med intresse för gruppdynamik och utvecklingsmetoder. Du kommer att arbeta i ett projekt vars mål är att bidra till god hälsa och delaktighet för anhöriga till personer med samsjuklighet (kombination av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel)

Som kommunikatör hanterar du sociala medier, skriver för hemsidan, fotograferar, upphandlar eventuella konsultinsatser för film och trycksaksproduktion. Du är också, tillsammans med de övriga i projektet, behjälplig i framtagandet av material som tas fram inom ramen för projektet. Tre tjänster ska bemannas i projektet, förutom kommunikatören även en projektledare och en utbildnings/processledare. Alla medarbetare har eget ansvar för sina administrativa uppgifter.

Den person vi söker ska:

  • ha utbildning och erfarenhet av arbete som informatör/kommunikatör
  • vara en snabb och säker skribent
  • vara en driven och självgående kommunikatör
  • ha ett genuint intresse för frågor om psykisk hälsa och skadligt bruk/beroende
  • ha erfarenhet av opinionsbildning i sociala medier
  • ha ett genuint intresse för samhällsfrågor

Vi ser det som extra meriterande om du har

  • egen eller anhörigerfarenhet av samsjuklighet (psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk eller beroende)
  • erfarenhet av ideellt föreningsarbete eller inom psykiatri, socialpsykiatri eller beroendevård
  • erfarenhet av kommunikationsarbete i gränssnittet mellan ideell sektor och myndigheter
  • erfarenhet av arbete i projekt

Arbetet är förlagt till NSPH:s kansli på Södermalm i Stockholm. Det finns goda möjligheter till hemarbete och alla projektmedarbetare förväntas kunna resa och bedriva arbetet såväl i Stockholmsområdet som i Västmanland där projektets samarbetspartners finns.

Tjänsten är en projektanställning för ett år, med möjlighet till förlängning. Den avser heltid med tillträde efter överenskommelse.

Din ansökan med CV vill vi ha per e-post till info@nsph.se  senast den 1 februari. Ytterligare information kan lämnas av verksamhetschef Maria Sundström maria.sundstrom@nsph.se eller utvecklingsledare Mårten Jansson marten.jansson@nsph.se.

NSPH, är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vård, stöd och behandling. Läs mer på www.nsph.se