NSPH söker projektledare – sista anmälningsdag 1 februari

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) söker en projektledare för ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt.

I projektet ”Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet” vill vi tillsammans med anhöriga till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel), vård och omsorg och patient, brukar- och anhörigföreningar utforska och ge svar på följande frågor

 • Vad kan ge anhöriga hjälp att hantera den rådande situationen?
 • Hur kan vården/omsorgen och de anhöriga hitta bättre former för en tillitsfull dialog som bidrar till bättre vård och hälsa för den närstående som är sjuk
 • Hur kan vården och omsorgen bli bättre på att ta tillvara anhörigas kunskaper och erfarenheter?

Mer information om projektet finns på NSPH:s hemsida: Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet – NSPH nytt Arvfondsprojekt

I tjänsten ingår att samverka med

 • anhöriga
 • personal och chefer i olika vård- och omsorgsverksamheter
 • lokala/regionala patient-, brukar och anhörigföreningar
 • NSPHs medlemsorganisationer
 • studieförbund

Projektledaren ska leda projektet och tillsammans med övriga medarbetare planera och följa upp stöd- och utbildningsaktiviteter, ta fram informations- och utbildningsmaterial och genomföra möten och konferenser, samt rapportera arbetet till NSPHs styrelse och arbetsutskott. I tjänsten ingår också ansvar för återrapportering till Arvsfonden som finansierar projektet. Tjänsten är på heltid och är en projektanställning på tre år. Projektet ska bemannas med tre tjänster.

Arbetet är förlagt till NSPH:s kansli på Södermalm i Stockholm. Det finns goda möjligheter till hemarbete och alla projektmedarbetare förväntas kunna resa och bedriva arbetet såväl i Stockholmsområdet som i Västmanland där projektets samarbetspartners finns. Tillträde sker efter överenskommelse.

Den person vi söker ska:

 • ha erfarenhet av och goda rekommendationer inom projektledning, ekonomistyrning och samordning
 • vara kommunikativ och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
 • ha ett genuint intresse för psykisk hälsa- och beroendefrågor samt antistigma-arbete
 • vara en van dataanvändare med genuina kunskaper i Officepaketet
 • vara drivande, kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Vi ser det som extra meriterande om du har

 • högskoleutbildning inom något eller flera relevanta områden (t.ex. vård, omsorg, pedagogik, juridik)
 • egen eller anhörigerfarenhet av samsjuklighet (psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk eller beroende)
 • erfarenhet av att arbeta inom psykiatri, socialpsykiatri eller beroendevård
 • erfarenhet av utvecklingsarbete i gränssnittet mellan ideell sektor och myndigheter
 • erfarenhet av arbete i ideell förening

Din ansökan med CV vill vi ha per e-post till info@nsph.se  senast den 1 februari. Ytterligare information kan lämnas av verksamhetschef Maria Sundström maria.sundstrom@nsph.se eller utvecklingsledare Mårten Jansson marten.jansson@nsph.se.

 

NSPH är en samarbetsorganisation för 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare, och anhöriga som en oumbärlig resurs för utvecklingsarbetet inom vård, stöd och behandling. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se.