Nationell samverkan för psykisk hälsa letar efter flera personer att intervjua till en rapport om vård och stöd för äldre med psykisk ohälsa. För att delta ska du bo i Sörmland, vara 65 år eller äldre och ha erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen din egen eller anhörigs. Rapporten är en del av NSPH:s projekt Åldras och må bra. Du arvoderas för ditt deltagande och får vara anonym.

Rapporten kommer att presenteras för relevanta aktörer inom region Sörmland med målsättningen att förbättra vård och stöd inom kommun och region, och öka inflytandet för patienter, brukare och anhöriga. Intervjuerna blir ett komplement till lärdomar från de fokusgrupper som hållits med äldre i Sörmland under höst och vinter 2021/2022.

Intervju och arvode

Intervjun genomförs av en av våra projektmedarbetare under våren 2022, och du och projektmedarbetaren kommer överens om hur intervjun ska ske. Intervjun tar max två timmar och du arvoderas med 250 kr/timme. Denna ersättning är skattepliktig och skatt dras med 30 %. Utbetalning sker den 25:e, månaden efter utfört arbete.

Anmäl intresse

Anmäl intresse för deltagande genom att fylla i formuläret som du hittar genom att klicka på knappen nedan.

Anmäl intresse här

Vi ser gärna många olika typer av sökande då vi eftersträvar bred representation sett till psykisk problematik, kön och könsidentitet, funktionsnedsättning, hela det äldre åldersspannet, ursprungsland, sexuell läggning, ekonomisk bakgrund, med mera.

Sista dag för intresseanmälan till rapporten är den 1 april 2022, men anmäl gärna intresse tidigare!

Har du frågor?

Kontakta projektledare Zarah Melander på e-post zarah.melander@nsph.se eller telefon 076-511 26 00. Om du hellre gör din intresseanmälan via telefon eller e-post kan du kontakta Zarah enligt ovan.