NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har de senaste tio åren tagit fram och spridit metoder för ökat brukarinflytande och för hur verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan utvecklas med hjälp av brukarinflytande.

Våra erfarenheter har nu samlats i Handbok i brukarinflytande och på webbinariet får ni veta mer om boken samt inspiration och konkreta råd i arbetet mot ett ökat brukarinflytande.

Målet med handboken är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller anhöriga ska få tillfälle att utveckla verksamheten med brukarnas behov och egna erfarenheter i centrum. Samtidigt minskar stigmat och undermakten som ofta drabbar patienter och brukare.

Läs mer och anmäl dig HÄR!