NSPH har fått i uppdrag av Norrbottens kommuner och Region Norrbotten att stödja en regional utveckling för förnyad brukarorganisering i region Norrbotten, samt att handleda region/kommun och den regionala brukarrörelsen i arbetet med regionalt brukarinflytande.

NSPH tillsammans med Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och brukarrörelsen i Norrbotten.

Målsättningen är att skapa förutsättningar till ett starkt regionalt brukarinflytande med samverkan mellan brukar- och patientorganisationerna, regionen och kommunerna samt att utveckla en stark brukar- och patientorganisering i Norrbotten.

NSPH har bjudit in personer som varit, är eller vill bli engagerade att delta i utvecklingsarbetet för ett ökat brukar- och patientinflytande, som nu påbörjas i Norrbotten.

Arbetet har nu påbörjats genom att hålla en inflytandehelg 22-24 april i Luleå, där inbjudna organisationer och föreningar fick komma och lyssna till information om det uppdrag vi fått, berätta om sina erfarenheter och tillsammans föra dialog om hur vi kan ta arbetet vidare kring skapandet av framtidens brukar- och patientinflytande i Norrbotten.

Kontakt
Har du frågor eller vill veta mer?
Hör av dig till NSPH:s ordförande Conny Allaskog
tel. 072-145 77 88, e-post conny.allaskog@nsph.se