Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. 

Foto: Caroline Andersson.

– Anhöriga är ofta ett viktigt stöd för den som har psykisk ohälsa men för att kunna vara det kan också anhöriga behöva stöd. Anhöriga bör också ses som en resurs för vården som besitter värdefull kunskap. Det är positivt att Sverige fått en anhörigstrategi och att anhöriga som grupp belyses, säger Conny Allaskog, ordförande NSPH.

Läs mer om Sveriges första nationella anhörigstrategi.