NSPH har lämnat ett yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkares skyldigheter avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

NSPH är positiva till myndighetens förslag vars övergripande mål är att stärka vårdtagarnas fri- och rättigheter samt att bidra till enhetlig tillämning av gällande regelverk. Vi ser mycket positivt på förslagen som syftar till att ge IVO bättre förutsättningar att följa upp användningen av tvångsåtgärder och få in de uppgifter som är nödvändiga för att utöva en effektiv och systematisk tillsyn.

Läs NSPH:s yttrande här