DEBATT: Varför vill Moderaterna förhindra ett tryggare samhälle genom att ignorera behoven inom rätts­psykiatrin för en förbättrad och mer kostnads­effektiv vårdprocess? Det frågar NSPH:s debattörer i en replik.

Conny Allaskog, ordförande Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Sten Lundin
egenerfaren i rättspsykiatrisk vård (NSPH) och Emelie Lundin, projektledare Inflytande i rätts­psykiatrin (NSPH) , ställer frågan till Charlotte Broberg och Johan Forssell.

Men i vårt pågående nära samarbete med sex rätts­psykiatriska kliniker i landet ser vi nu att dessa säkerhets­brister snarare handlar om en rättssäker behandling för patienten, allvarliga vårdskador och uteblivna eller fördröjda insatser för att patienten ska kunna tillfriskna och inte återfalla i brott.

Läs hela debattartikeln här!