DEBATT: Hur ska vården kunna bli individanpassad och effektiv om den inte utgår från de behov som patienter, anhöriga och närstående själva beskriver, undrar Conny Allaskog, ordförande NSPH.

Den psykiatriska vården och socialpsykiatrin kan arbeta betydligt mer effektivt än i dag genom att införa brukarinflytande i verksamheten. På så sätt får professionen ett oumbärligt komplement med patienters och brukares perspektiv, vilket utvecklar verksamheten och resulterar i en mer effektiv och ändamålsenlig vård. Samtidigt minskar patienternas stigma och undermakt.

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är helt enkelt oumbärlig om verksamheter effektivt ska kunna utforma vård och stöd utifrån evidensbaserad praktik.

Läs hela debattartikeln här!