NSPH har fått möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård med tillhörande konsekvensutredning.

Myndigheten nämner i inledningen den utsatthet som patienter inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården befinner sig i. Något som vi vill understryka. Att stärka rättssäkerheten, patientsäkerheten och barnrättsperspektivet för dessa patienter samt delaktigheten i vården har länge varit en prioriterad fråga för NSPH.

Läs NSPH:s yttrande här