DEBATT: God vård måste finnas tillgängligt tidigt för personer med samsjuklighet. Det skulle kunna leda till att vi sparar oerhört mycket – både i enskildas lidande och i samhällets ekonomi, skriver Conny Allaskog, ordförande Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Vi vill att det satsas på beroendevården i takt med att ny kunskap utvecklas, och att man ser beroendet som en behandlingsbar sjukdom.

Gamla förlegade, moraliskt nedvärderande attityder måste bort. Vi måste ha en vård där insatser sätts in tidigt för att bryta en destruktiv nedåtgående spiral.

Läs hela debattartikeln här!