NSPH:s nya Arvsfondsprojekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet ska sätta fokus på anhöriga till personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa i kombination med skadligt bruk och beroende. Målet är bättre vård och stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet. Projektet kommer att genomföras i regionerna Stockholm och Västmanland.

Projektet startade 1 maj 2022 och NSPH har anställt Jan Ström, projektledare, och Elna Lassbo, kommunikatör. Vi kommer också att rekrytera ytterligare en medarbetare i projektet under hösten på 50 %.

Jan Ström och Elna Lassbo, projektet ”Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet”. Foto: Caroline Andersson.

– Vi ser fram emot att på allvar komma i gång efter sommaren. Det känns viktigt att redan från början tänka långsiktigt i arbetet och bygga upp ett nära samarbete med organisationerna i brukarrörelsen, men även andra aktörer som folkbildningen och vården där erfarenhet av området finns. Projektet hade aldrig blivit verklighet om det inte vore för alla olika partners som så tydligt signalerat stort engagemang och en vilja att medverka, säger Jan Ström, projektledare.

Som några kanske minns, så var det i december 2021 som NSPH fick besked om att Arvsfonden beviljat bidrag till projektet för tre år. Det är vi så glada och stolta över och det är även Arvsfonden, som skickade ut ett särskilt pressmeddelande om det.

Läs Arvsfondens pressmeddelande.

Läs om när vi på NSPH fick besked om projektet.

Efter sommaren kommer vi att återkomma med mer information om projektet.

Kontakt
Vill du komma i kontakt med projektet?
Hör gärna av dig till Jan Ström, projektledare Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet:
jan.strom@nsph.se

Läs mer på projektets webbsida!