Vårt arbete med brukarinflytande lyfts i senaste nyhetsbrevet från SKR Kraftsamling för psykisk hälsa!

Conny Allaskog, ordförande NSPH, skriver i SKR:s inlägg:

“Den som har skorna på fötterna vet var det skaver!

Foto: Caroline Andersson

Att den som får vård eller stöd även ska ha inflytande över planering och utförande av insatserna kan tyckas vara en självklarhet. I många delar av samhället är det uppenbart att användaren måste tillfrågas. Tyvärr är det inte alltid lika självklart när det kommer till vård- och stödinsatser.

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är en samarbetsorganisation för 13 organisationer inom psykisk ohälsa, beroende och suicidalitet. NSPH ingår i SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa och den typen av initiativ, som samlar organisationer från hela samhället för att utbyta erfarenheter och skapa dialog, är oerhört viktigt. Det skapar stora möjligheter att ta oss an utmaningar tillsammans.

Den som har skorna på fötterna vet var det skaver!

NSPH representerar en stor del av befolkningen som har erfarenhet av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Utgångspunkten för vår verksamhet är att dessa erfarenheter är oumbärliga inslag för framtidens insatser för personer med psykisk ohälsa. För stärkt återhämtning och ökat inflytande för patienter och brukare används idag Peer Support – egenerfarna kamratstödjare inom psykiatrin och socialpsykiatrin. För att utveckla kvalitén i vård och omsorg utbildas personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa även till brukarrevisorer för att kunna utföra brukarrevision. Andra blir samtalsledare för att stärka verksamheter som använder sig av patientforum.

Av alla goda exempel som gjorts under de senaste 10 åren har NSPH tagit fram “Handbok i brukarinflytande”. Den är vårt svar på hur brukarinflytande kan skapas på riktigt. Boken följs av utbildningsinsatser för kommuner, regioner, föreningar och brukarrörelse som vill arbeta med frågorna. Förhoppningen är, när vi om tio år tittar tillbaka, kan konstatera att det då är en självklarhet att involvera patienter, brukare och anhörigas erfarenheter som en lika viktig kunskapskälla som professionen och forskningen i skapandet av framtidens vård- och stödinsatser.

Önskar er alla en skön sommar och ser fram emot fortsatt samarbete i höst!”

OM KRAFTSAMLING FÖR PSYKISK HÄLSA:
Kraftsamlingen är en nationell, samlande arena som initierats av SKR. Syftet är ett långsiktigt, brett utvecklingsarbete och alla som arbetar för en bättre psykisk hälsa är välkomna. Tillsammans är vi mer än 550 engagerade personer, organisationer och företag som utvecklar Kraftsamlingen.