Vi har nåtts av det ofattbara och tragiska beskedet att SKR:s psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren avlidit efter ett våldsdåd i Almedalen. Vi inom NSPH är chockade och känner stor saknad över att förlorat en kär vän, en mångårig samarbetspartner och en central röst inom arbetet med psykisk hälsa.

Ing-Marie-Wieselgren

Vi är många inom brukarrörelsen som samtalat och samarbetat med Ing-Marie genom åren. Som tagit del av hennes brinnande engagemang för våra frågor, fört viktiga samtal och skapat gemensamma bilder av hur vi tillsammans skapar vård- och stödinsatser som utgår från patientens upplevelser och behov.

Ing-Marie Wieselgren var en person som gjorde intryck.  Alltid leende, alltid på väg. Alltid konstruktiv och framåtblickande. Ingen som mötte Ing-Marie glömmer henne.

Det är svårt att klä i ord vilken betydelse Ing-Marie haft för arbetet med att utveckla och förbättra psykiatrin och öka brukarinflytandet.

Genom åren har hon deltagit i en lång rad av NSPH:s konferenser och aktiviteter, inte minst i Almedalen där vi tillsammans lyft upp ämnen som ungas utsatthet, patientinflytande och behoven inom framtidens psykiatri. Hon hade också en viktig roll när NSPH grundades och var sekreterare i utredningen ”Ambition och ansvar” som blev startskottet för NSPHs verksamhet.

Hon hade en enastående förmåga att kraftsamla samhällets olika aktörer i ett gemensamt arbete för psykisk hälsa. Hon verkade i det stora, men även i det lilla. Hon såg den enskilda människans möjlighet att bidra till större förståelse, tolerans och kunskap.

”Att ha varit svag och utsatt och sedan blivit stark är en värdefull livserfarenhet. Och det finns inget som lyfter oss så mycket som att hjälpa annan människa”

När hon 2019 medverkade i NSPH:s podd ”Kafferast i kunskapsfabriken” kretsade samtalet kring hur erfarenheten av återhämtning från psykisk ohälsa visat sig kunna ge andra drabbade hopp och inspiration: ”Att ha varit svag och utsatt och sedan blivit stark är en värdefull livserfarenhet. Och det finns inget som lyfter oss så mycket som att hjälpa annan människa”, konstaterade hon då.

En av de starkaste rösterna för Sveriges gemensamma satsningar på psykisk hälsa har plötsligt och brutalt tystnat. Våra tankar går till hennes familj, anhöriga och kollegor. Vi är många runt om i landet som känner stor sorg och saknad efter beskedet om hennes död. Hon fattas oss.

Conny Allaskog, ordförande för NSPH