NSPH söker samordnare
– Rekryteringen är avslutad!

Vi söker dig som vill arbeta som samordnare för ökat brukarinflytandearbete i Norrbotten!

Du kommer vara anställd av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (Nationellt) men arbeta i Norrbotten och vara behjälplig i NSPH i Norrbottens arbete. (NSPH i Norrbotten är en samarbetsorganisation för 11 patient, brukare och anhörigföreningar inom området psykisk ohälsa, beroende och suicidalitet). Som samordnare kommer du också ha en roll i det övergripande arbetet för ett ökat brukarinflytande i Norrbotten vilket innebär mycket kontakter med såväl föreningar inom området psykisk ohälsa som huvudmän (såsom Region Norrbotten och Norrbottens kommuner).

I tjänsten som samordnare för brukarinflytandearbete i Norrbotten ingår att

 • Representera NSPH i Norrbotten i möten med medlemsorganisationer, offentliga organisationer såsom region och kommuner och andra samarbetspartners.
 • Vara ett stöd för NSPH i Norrbottens styrelse och verksamhet i dagligt praktiskt och administrativt arbete med allt från mötes planering, till att boka in möten, skriva dagordningar och protokoll.
 • Vara ett stöd för NSPH i Norrbotten kring hantering av ekonomi.
 • Vara ett stöd för NSPH i Norrbottens styrelse i att söka medel för projekt och andra satsningar, samt vid återrapporteringar.
 • Arrangera utbildningar för medlemsorganisationer inom NSPH i Norrbotten, för samarbetsorganisationer m.fl.
 • Informera om NSPH i Norrbotten, inklusive viss uppsökande verksamhet gentemot relevanta parter.

Tjänsten avser deltid 60% och är en visstidsanställning under perioden 2022-11-01 – 2023-09-30 med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetet är huvudsakligen förlagt till Norrbotten, men resor kan förekomma. Mycket arbete sker på distans via digitala mötesformer såsom Teams och Zoom.

Den person vi söker ska:

 • Ha erfarenhet från uppdrag eller arbete i förening.
 • Ha en relevant högskoleutbildning, till exempel samhällsvetare, socionom, folkhälsovetare, sjuksköterska eller jurist.
 • Ha ett genuint intresse för samhällsfrågor och frågor om psykisk ohälsa.
 • Ha god administrativ förmåga.
 • Vara kommunikativ, pedagogisk och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.
 • Kunna hantera många kontakter parallellt.
 • Kunna arbeta självständigt.
 • Ha en god förmåga att hämta in information, såväl skriftlig som muntlig.

Erfarenhet av administrativt arbete, projekt och grundläggande kunskaper i ekonomi är meriterande.

NSPH är som arbetsgivare medlem i Fremia och alla anställda omfattas av kollektivavtalet mellan Fremia och Unionen.

Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha per e-post info@nsph.se senast den 30 september.
Ytterligare information kan lämnas av Maria Sundström, verksamhetschef på tfn 076-724 92 52.

 

NSPH är ett samarbetsorgan för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vård, stöd och behandling. Läs mer på www.nsph.se