NSPH söker en projektmedarbetare med driv och engagemang till projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet
– rekryteringen är avslutad!

NSPH har många års erfarenhet av att öka inflytandet och delaktigheten för patienter inom psykiatri och brukare inom socialpsykiatri. Vi har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete bidragit till att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa inom vården och omsorgen. Men det finns alltid mer att göra.

En särskilt utsatt grupp är personer med samsjuklighet, det vill säga psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk eller beroende. Detta sätter extra stor press på deras anhöriga, vilket ofta leder till känslor av frustration, skam, skuld, oro och förtvivlan.

Vår satsning utgår från de anhörigas situation. Vi vill utveckla kunskap om och metoder för hur stödet till anhöriga som har närstående i samsjuklighet kan stärkas och tillgängliggöras. I det ligger att utforska hur samordning mellan specialiteter inom hälso- och sjukvården samt mellan kommuner och regioner kan utvecklas.

Projektet pågår 2022–2025 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.
Mer information om projektet: Projekt – Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Nu söker vi en medarbetare som vill vara med på resan för att säkerställa att de anhöriga som vi möter i projektet kan få ett tillgängligt, kunnigt och empatiskt stöd av oss.

Projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Projektet genomförs i Västmanland och Stockholmsregionen, där vi har ett antal samarbetsorganisationer inom öppenvården, psykiatrin, anhörigstödet, anhörigorganisationer, folkbildningen och andra expertorganisationer.

Vårt team består av en projektledare och kommunikatör. Vi söker nu ytterligare en medarbetare som ska arbeta med att ge stöd till anhöriga vars närstående lever med samsjuklighet.

I uppdraget kan till exempel ingå att:
 • Ge individuell rådgivning på telefon, e-post eller i fysiskt möte.
 • Arrangera eller hålla i stödgrupper och utbildningar för anhöriga.
 • Agera lots för anhöriga bland olika aktörer i vård-och omsorgssystemet.
Vi söker dig som:
 • Har erfarenhet av och goda rekommendationer i arbete med rådgivning, socialt stöd, coachning eller liknande.
 • Har erfarenhet av arbete i ideella organisationer, gärna inom brukarrörelsen eller funktionsrättsrörelsen.
 • Har erfarenhet av arbete i eller i samverkan med socialtjänst eller sjukvården
 • Har god kunskap om anhörigas situation där närstående har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa.
 • Har ett genuint intresse för och erfarenhet av att möta människor i dialog kring svåra frågor och erfarenheter.
 • Har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal
  på svenska och gärna ett andra språk, (t.ex. arabiska, somali, tigrinja, dari).
 • Har god datorvana och kunskaper i Office 365.
 • Har möjlighet att resa i tjänsten.
Om tjänsten

Tjänsten avser deltid 50% och är en visstidsanställning som längst till och med 30 april 2025 då projektet avslutas.

Tjänsten utgår från NSPH:s kansli i Stockholm, våra projektmedarbetare kommer löpande att genomföra aktiviteter i Västmanland och Stockholmsregionen.

Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha per e-post till: info@nsph.se senast den 13 oktober.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Tillträde sker efter överenskommelse men vi ser gärna tillträdesdag redan från 1 november.

Vid frågor om tjänsten kontakta projektledare Jan Ström, tfn 073-676 55 01 eller e-post:  jan.strom@nsph.se
eller verksamhetschef Maria Sundström tfn 076-724 92 52 eller e-post: maria.sundstrom@nsph.se

NSPH är som arbetsgivare medlem i Fremia och alla anställda omfattas av kollektivavtalet mellan Fremia och Unionen. Facklig representant för Unionen är Mårten Jansson, marten.jansson@nsph.se

 

NSPH är en samarbetsorganisation för tretton patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare, och anhöriga som en oumbärlig resurs för utvecklingsarbetet inom vård, stöd och behandling. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Läs gärna mer om NSPH på vår hemsida.

En kort film där vi beskriver vad vi vill åstadkomma med satsningen: Film om projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet