NSPH har lämnat remissvar på utredningen Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

NSPH ser mycket positivt på att denna fråga har lyfts upp för utredning. Tillgänglighetsfrågan är en viktig, grundläggande och samtidigt komplex fråga för vår målgrupp, där stora brister finns i nuläget som behöver åtgärdas. Vår målgrupp består både av personer som har behov av vårdkontakter genom hela livet, och personer som har behov av kortare vårdkontakter, ibland under en enda period i livet och ibland återkommande. Att vården är tillgänglig och att man får rätt vård i rätt tid är en fråga NSPH lägger stor vikt vid och i år även driver som valfråga inför årets val.

Läs NSPH:s yttrande här