DEBATT: För många svårt sjuka är forskning och utveckling centralt för ökad förståelse och behandling. Det är därför välkommet att nya biobankslagstiftningen klargör att prov från beslutsoförmögna får samlas in till och bevaras i en biobank för vård och behandling. Men lagstiftningen behöver även tillåta att prover används till forskning, skriver Conny Allaskog, ordförande Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Tillsammans med andra organisationer och sakkunniga föreslår NSPH två steg för en mer träffsäker lagstiftning.

Det nuvarande förslaget kring beslutsoförmögna strider också, enligt oss, mot en rad internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter.

Läs hela debattartikeln här