NSPH har lämnat ett yttrande över betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40). NSPH välkomnar utredningen och de förslag som läggs för att öka trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. NSPH har också deltagit i expertgruppen för utredningens arbete.

Att samhället vårdar enskilda mot deras samtycke är ett omfattande ingrepp i det egna självbestämmandet och integriteten. Vi ser det därför som absolut nödvändigt att denna vård genomförs med så hög grad av delaktighet som är möjligt samt att den vård som erbjuds håller en hög nivå. Samtidigt är erfarenheterna från våra medlemsorganisationer att upplevelserna inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården ofta brister i dessa avseenden.

Det finns stora behov av att åtgärder vidtas. I yttrandet ger NSPH synpunkter kring detta och lämnar förslag och kommentarer gällande ytterligare områden i behov av översyn.

Läs NSPH:s remissvar (PDF öppnas i ny flik)