Sverige behöver fler finansieringsmodeller för att lösa samhällsutmaningarna. Därför vill vi se en samordnad informationsinsats för främst politiker och tjänstemän i kommun och region, skriver Conny Allaskog, ordförande för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). 

Conny Allaskog, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

IOP:er tecknas mellan en offentlig organisation – region och/eller kommun – och en idéburen organisation, med målet att lösa en gemensam samhällsutmaning. Det kan till exempel innebära att en organisation som arbetar med psykisk hälsa kring barn och unga träffa en överenskommelse med en kommun eller region. Organisationen bidrar med utförandet och det offentliga bidrar med finansiering, kontakter och andra resurser.

“För att fler ska våga teckna IOP behövs mer kunskap.”

Kommuner, regioner och även civilsamhället behöver mer vägledning i hur man kan arbeta med IOP för att öka utbudet av idéburna verksamheter. Fler Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) skulle stärka möjligheterna att hantera våra samhällsutmaningar.

Läs hela debattartikeln (öppnas i ny flik)