Då vill vi gärna få kontakt med dig! Vi vill ta del av dina erfarenheter, förstå hur du har det och lyssna på vad du skulle behöva för att bättre kunna hantera situationen.

Nytt projekt med fokus på de anhöriga
Anhöriga till personer som både lider av psykisk ohälsa och har ett skadligt bruk / beroende befinner sig i en mycket svår situation. Känslor av frustration, oro och förtvivlan blandas ofta med skam och skuld.

Känslor av frustration, oro och förtvivlan blandas ofta med skam och skuld.

Därför driver vi på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) det treåriga Arvsfondsfinansierade projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet. Vi ska tillsammans med anhöriga och en bred samling aktörer undersöka hur stödet till de anhöriga skulle kunna förbättras.

Vi behöver dig för att förstå din situation!
Vi söker nu dig som har egen erfarenhet av att vara anhörig till en person med samsjuklighet.

Med ”samsjuklig” menar vi någon med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Läs mer och anmäl ditt intresse som anhörig till någon med samsjuklighet.

Läs mer om projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet.