Inför valet 2022 anordnade NSPH en valdebatt för att sätta psykisk ohälsa på den politiska agendan. Tre månader efter valet påminner vi riksdagspartierna om vad de sa i debatten och vilka förbättringar de önskade.

Conny Allaskog, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

Den 25 augusti i år deltog samtliga partiers socialpolitiska talespersoner i den debatt som utgick från NSPH:s valfrågor:

  • bättre vård och stöd
  • starkare brukarinflytande
  • rimliga villkor för att bidra.

Dessa tre frågor hänger delvis samman. Vård och stöd förbättras genom stärkt brukarinflytande och i gengäld vill vi att de organisationer som NSPH företräder får rimliga villkor för att vara med och bidra.

Samtliga partier önskade förbättringar

Under valdebatten lyfte samtliga riksdagspartier flera områden för att personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga ska få tillgång till bättre vård och stöd, för att stärka arbetet med brukarinflytande och för att patient- brukar- och anhörigorganisationerna ska få rimligare villkor att verka. I.

– Vi hoppas på att flera av dessa punkter omvandlas till faktiska politiska förslag och blir till verklighet under kommande år, säger Conny Allaskog ordförande för NSPH.

Psykisk ohälsa inget särintresse

NSPH med dess medlemsorganisationer företräder en stor grupp i samhället. En av fyra svenskar har någon gång i livet erfarenhet av psykisk ohälsa. Lägger vi till anhöriga ökar siffran ytterligare, till tre av fyra. Conny Allaskog fortsätter:

– Detta är inget särintresse, det rör många människor som i olika mätningar har visat sig ha de sämsta levnadsvillkoren i samhället. Det är oacceptabelt och något som behöver förändras skyndsamt.

Brukarrörelsen bidrar gärna

För att detta inte ska falla i glömska har NSPH skickat ut en påminnelse till samtliga riksdagspartier kring de förslag som deras representant framhöll i debatten.

– Vi på NSPH ser fram emot en fortsatt dialog med riksdagspartierna för att stärka arbetet med psykisk hälsa framöver, och delar gärna med oss av vår samlade kompetens, avslutar Conny Allaskog.

 

Se hela valdebatten på YouTube

Läs mer om NSPH:s valfrågor