Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) lyfter NSPH:s projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet i en intervju.

Projektledare Jan Ström berättar om det treåriga projektet som ska utveckla och förbättra stödet till anhöriga till personer med samsjuklighet, i samverkan med Nka och ett 15-tal andra aktörer.

Just nu håller vi på och bygger upp en kunskapsbas och vi är tacksamma för att få in så många anhörigberättelser som möjligt.

Läs hela artikeln här (länken leder till annan webbplats)