Den 21 februari träffar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Funktionsrätt Sverige och Suicide Zero socialministern Jakob Forssmed för att framföra behovet av att den nationella Hjälplinjen öppnas igen. Under mötet kommer en namninsamling överlämnas till socialministern med underskrifter av personer som vill att den nationella Hjälplinjen öppnas igen.

Conny Allaskog, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

– Det stora gensvaret på namnlistan visar att den nationella Hjälplinjen behövs. Nu hoppas vi att socialministern är redo att agera, säger Conny Allaskog ordförande för NSPH.

Bakgrunden till mötet är nedläggningen av den nationella Hjälplinjen som trots stora protester lades ner januari 2020. Hjälplinjen gav stöd till människor i psykisk kris och bemannades av legitimerade psykologer.

Behoven är fortsatt stora. Varje år tar 1 500 människor sitt liv och minst 15 000 försöker. Här behövs ett fungerande akut samtalsstöd till människor i kris och deras anhöriga.

– Folkhälsomyndigheten har utrett behovet av en ny nationell hjälplinje och presenterat hur den skulle kunna utformas för regeringen våren 2022. Nu har det gått ett år och vi har fortfarande inte sett några åtgärder, säger Zarah Melander som är intressepolitiskt ombud för NSPH.

Ett professionellt stöd

En nationell hjälplinje är ett kostnadsfritt och tillgängligt stöd vid psykisk kris eller svåra livssituationer för personer som behöver. En viktig faktor är att den också bemannas av personer som har professionell utbildning. Det professionella stöd som kan ges via en nationell hjälplinje är ett viktigt komplement till det medmänskliga stöd som erbjuds av ideell sektor.

– Vi startade uppropet om att öppna den nationella Hjälplinjen igen då vi är övertygade om att Sverige är i behov av en sådan stödfunktion. Inte minst i kölvattnet av den lågkonjunktur vi nu går in i och pandemin vi precis lämnat bakom oss som riskerar att driva upp den psykisk ohälsan och självmordstalen, säger Conny Allaskog, ordförande på NSPH.

Höga ambitioner kräver åtgärder

I Tidöavtalet uttryckte den nya regeringen höga ambitioner kring psykisk ohälsa och suicidprevention, nu behöver man visa att det finns kraft bakom orden. I årets budget saknas till exempel finansiering för en ny hjälplinje:

– Nu är det upp till regeringen att bevisa att de menar allvar när de säger att de ska prioritera arbetet med psykisk ohälsa och minska risken för självmord, avslutar Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

Under mötet med socialministern närvarar Conny Allaskog, ordförande för NSPH, Zarah Melander, intressepolitiskt ombud för NSPH, Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero och Magnus Andersson, intressepolitisk utredare för Funktionsrätt Sverige.

Skriv under namninsamlingen

 Läs mer om NSPH:s arbete för att öppna hjälplinjen

 

Kontaktperson

Conny Allaskog

Ordförande 072-145 77 88