Idag lämnade NSPH, Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige över 10 267 namnunderskrifter till socialministern i ett upprop för att öppna den nationella hjälplinjen igen. Beskedet från socialminister Jakob Forssmed: – Vi har inte glömt bort den här frågan!

Under mötet på Socialdepartementet lyfte vi att behovet av en nationell hjälplinje är fortsatt stort och att regeringen behöver agera i frågan. Jakob Forssmed försäkrade att det här är ett viktigt område för regeringen och att de jobbar med frågan, men att de ännu inte löst hur en nationell hjälplinje kan utformas.

Det är bra att socialministern tar frågan på allvar, men nu vill vi också se handling bakom orden. NSPH, Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige kommer fortsätta uppvakta regeringen för att få en nationell hjälplinje på plats.

Namninsamlingen är nu uppe i över 10 500 underskrifter och kommer fortsätta vara öppen. Fortsätt sprid och skriv under!

Skriv under namninsamlingen!

På bild, från vänster:
Magnus Andersson, Funktionsrätt Sverige. Zarah Melander, NSPH. Jakob Forssmed, Socialminister. Conny Allaskog, NSPH. Rickard Bracken, Suicide Zero.