NSPH:s projekt “Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet” samlade under en kväll ett 20-tal anhöriga till personer med samsjuklighet tillsammans med lokala samarbetspartners inom vård, omsorg och civilsamhälle i Västmanland – verksamheter som på olika sätt arbetar med målgruppen. Träffen hölls på Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås och intresset från lokalmedia var stort!

Uppstartmöte i Västerås
Den 23 februari bjöd projektet in anhöriga, som fick lyssna till andras erfarenheter och dela sina. Målet var också att de skulle få möjlighet att få mer kunskap om projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet samt få chansen att vara med och påverka. Kvällen avslutades med mingel, där de anhöriga fick “låna” en person från de olika verksamheterna och prata enskilt eller i grupp.

Läs mer om uppstartsmötet 23 februari här.

Stort intresse hos lokalmedia
– Samtidigt som de anhöriga är en resurs är de också en grupp vars egna behov sällan lyfts fram i samtalet om samsjuklighet. Detta vill vi förändra.

Så skrev NSPH:s projekt “Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet”, tillsammans med NSPH Västmanland och Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, i en replik på VLT:s ledare om vården för personer med samsjuklighet.

Läs hela repliken här (öppnas i ny flik).

VLT publicerade även en artikel om projektet efter en intervju med projektledare Jan Ström.

Anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa som också har en missbruksproblematik, så kallad samsjuklighet, får sällan det stöd de behöver. Ett nytt nationellt projekt som tar avstamp i Västmanland ska försöka råda bot på det. (VLT, 23 februari 2023)

Du kan läsa hela artikeln här om du är prenumerant (öppnas i ny flik).

– För mig blev det viktigt att ta stöd och hjälp för att komma in i andra tankebanor, så att jag tog hand om mig själv också, inte bara den som var samsjuklig.

Så säger Louise Edlund som är anhörig till en person med samsjuklighet och som också jobbar på NSPH i Västmanland, en av samarbetsorganisationerna till vårt Arvsfondsprojekt “Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet”. Inför uppstartsmötet intervjuades hon och projektledare Jan Ström av P4 Västmanland.

Lyssna på inslaget i P4 Västmanland (öppnas i ny flik), det börjar 36:22.

Läs mer om projektet:
www.nsph.se/mas