Igår hade NSPH:s ordförande och intressepolitiska ombud ett digitalt möte med Christian Carlsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna samt ordförande i Socialutskottet.

Under mötet presenterade vi NSPH som organisation och framförde vikten av bättre vård och stöd, starkare brukarinflytande och att brukarrörelsen måste få rimliga villkor för att bidra. Samtalet rörde bland annat att primärvården behöver få bättre resurser att upptäcka och behandla psykisk ohälsa, samt att tidiga insatser behöver prioriteras. Christian Carlsson nämnde att KD önskar en särskild satsning på barn och unga, bland annat genom elevhälsan.


På bild
Till vänster: Zarah Melander, intressepolitiskt ombud, NSPH. Uppe till höger: Christian Carlsson, Kristdemokraterna. Nere till höger: Conny Allaskog, ordförande, NSPH.