Den 28 mars hade NSPH en workshop med Socialstyrelsen som just nu genomför en kartläggning av den psykiatriska tvångsvården i Sverige. Vi på NSPH har hjälp Socialstyrelsen med en del av kartläggningen, genom att samla in patienter och anhörigas upplevelser via enkäter, intervjuer och fokusgrupper.

Under mötet gick vi igenom NSPH:s kartläggning tillsammans med Socialstyrelsens resultat från registerstudier och intervjuer med psykiatrin. Vi ser båda flera problem och utmaningar – men också många möjligheter om hur vården kan förbättras framöver.

På bild, från vänster:
Anna Bredin (sos), Pontus Strålin (sos), Conny Allaskog (nsph), Zarah Melander (nsph), Mårten Jansson (nsph) och Catrin Berglie (sos).