Under Visa Vägar 2023 lanserades den efterlängtade webbutbildningen i brukarinflytande. Dessutom fick vi ta del av berörande berättelser om hur NSPH:s metoder och verktyg spelat en viktig roll när människor fått ökat hopp, återhämtning och inflytande över sin vård.

Visa Vägar är konferensen där NSPH visar på möjligheterna med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg, och ger konkreta exempel på metoder och verktyg för att genomföra arbetet. Huvudtemat för i år var NSPH:s alldeles nya webbutbildning i brukarinflytande. Förhoppningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt underlätta för den som vill använda sig av metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande. Och på så sätt sprida den kunskap som NSPH har byggt upp kring brukarinflytande och hur man får det att funka i praktiken. Utbildningen är kostnadsfri.

–Vi hoppas att den ska underlätta för den som vill arbeta med brukarinflytande. Det bästa med utbildningen är alla personliga berättelser som kompletterar innehållet på ett så fint sätt. Målet har varit att blanda fakta med inspiration, säger Lovisa Lundqvist, utbildningsansvarig på NSPH.

Minister med fokus på placerade barn

onny-och-socialtjanstminister-Camilla-Waltersson-Gronvall

Conny Allaskog, ordförande för NSPH tillsammans med socialtjänstminister Camilla Waltersson-Grönvall (m)

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (m) medverkade under Visa vägar 2023. Hon betonade vikten av brukarinflytande inom vård och omsorg i allmänhet, och ville lyfta barnrättsperspektivet i synnerhet. Alla barn har rätt att få de stöd och insatser som de behöver.

–Jag vill särskilt uppmärksamma placerade barn som befinner sig i samhällets vård – hur lite de blir lyssnade till och inte får ett bra bemötande. Placerade barn är tyvärr en grupp som ökar och vi behöver rusta samhället för att möta detta, sade Camilla Waltersson Grönvall.

Hon tog upp att departementet arbetar med frågan om en nationell hjälplinje för stöd vid psykisk hälsa. Ett uppskattat besked då det är en fråga som NSPH har haft en nära dialog med socialdepartementet med.

–Vi håller även på att se över en ny socialtjänstlag som inte ska vara reaktiv utan arbeta mycket mer förebyggande. Det innebär att det kommer bli nödvändigt att öka patientperspektivet, vi kommer behöva involvera individer på ett tidigt stadium för att kunna lyckas arbeta förebyggande.

Förbättrad återhämtning med peer support

Filippa Gagner Jenneteg och Sonny Wåhlstedt, NSPH Västra Götaland, berättade om läget för peer support och vad som händer framöver.

–Det finns idag omkring 100 utbildade peer supportrar, som är verksamma inom 7 regioner. Ytterligare tre regioner är på väg att börja arbeta mer peer support, Sonny Wåhlstedt, regionsamordnare för peer support vid NSPH Västra Götaland och Göteborg.

Erfarenheten visar att utbildade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa bygger förtroendebroar mellan patienten och vårdpersonalen, samt påskyndar återhämtningsarbetet. De finns idag inom så väl öppenvård som slutenvård och socialpsykiatri.

–Vi skulle gärna se att peer supportrar även fanns för anhöriga och hemmasittare, samt etablerades inom BUP och rättspsykiatri. Det ser man i andra länder där peer support är med utbrett, säger Filippa Gagner Jenneteg, utbildningsansvarig för peer support vid NSPH Västra Götaland och Göteborg.

Norrbotten tar hjälp av NSPH i gemensam satsning på brukarrörelsen

Region Norrbotten har tillsammans med kommunerna bestämt sig för att stötta de lokala brukarföreningarna att utvecklas till en starkare brukarrörelse. I det arbetet har de slutit ett avtal med NSPH på nationell nivå, och en samordnare för brukarinflytandearbete i Norrbotten har anställts. Helena Asklund, utvecklingsledare vid Norrbottens kommuner, deltog i Visa Vägar 2023 för att berätta om hur det går för satsningen.

-Vi ser en jättestor skillnad i engagemang och inspel från brukarrörelsen, och fler gemensamma initiativ. Det här har gett oss möjlighet att bygga upp ett samarbete med brukarrörelsen, berättade Helena Asklund, utvecklingsledare vid Norrbottens kommuner.

Ökat medvetande om tidig brukarmedverkan

Kristina Videla på SKR Uppdrag Psykisk Hälsa tillsammans med Conny Allaskog på NSPH

I en reflektion över utvecklingen av brukarinflytandearbetet de senaste åren så konstaterar Kristina Videla på SKR Uppdrag Psykisk Hälsa att medvetandet har ökat över lag. Det är allt oftare som man tar med brukarperspektivet från början där brukarna är med och formulerar frågorna.

–Det är imponerande hur långt ni i brukarrörelsen har kommit de senaste åren och att arbetet börjar ge så tydliga resultat, sade Kristina Videla.

Conny Allaskog, ordförande för NSPH, gav en liknande beskrivning av utvecklingen.
–Vi märker ett mycket större intresse för våra frågor från såväl kommuner och regioner som myndigheter. Nu finns det konkreta verktyg och metoder som vi kan erbjuda vilket gör det lättare att fylla ett HUR med innehåll, berättade Conny Allaskog.

Den egna berättelsen – Frida Boisens berörde

Frida Boisen under Visa vägar 2023

Författaren, journalisten och föreläsaren Frida Boisen, avslutade Visa vägar 2023 med en berörande föreläsning om vikten av att våga prata om att vi inte mår bra. Hon berättade om sin mammas självmord och hur det tog många år av tystnad innan hon kunde prata om det fruktansvärda som hänt. Nu uppmanar hon alla att våga prata om mörka tankar och möta den som mår dåligt. Hennes budskap till alla engagerade inom brukarrörelsen är starkt och tydligt:

–Ni som är samlade här är med och räddar liv – varje dag. Det är helt fantastiskt! Jag är så tacksam för alla er som kämpar för frågorna om psykisk hälsa, säger Frida Boisen.

Läs mer om våra metoder & verktyg