Idag hade NSPH:s ordförande Conny, och intressepolitiska ombudet Zarah ett digitalt möte med Anders W Jonsson och Christofer Bergenblock, riksdagsledamöter för Centerpartiet samt ledamöter i socialutskottet.

Under mötet presenterade Zarah och Conny NSPH som organisation och framförde vikten av bättre vård och stöd, starkare brukarinflytande och att brukarrörelsen måste få rimliga villkor för att möta en ökande efterfrågan på vårt deltagande.

Vi lyfte bland annat att strategin för psykisk hälsa och suicidprevention som presenteras senare i går behöver kompletteras med en långsiktig handlingsplan, som utformas tillsammans med brukarrörelsen och professionen. Vi gav också exempel på framgångsrika IOP, idéburet offentligt partnerskap mellan civilsamhället och offentlig aktör. Samtalet berörde även elevhälsan och väntetiderna inom psykiatrin, samt digitala lösningar för samtalsstöd.

Centerpartiet tackade för ett välstrukturerat och bra samtal, och för många idéer att jobba vidare med.

Uppe från vänster: Anders W Jonsson, Centerpartiet. Conny Allaskog, NSPH. Nere från vänster: Christofer Bergenblock, Centerpartiet. Zarah Melander, NSPH.