Under tisdagen samlades ett tiotal riksdagsledamöter för att lyssna på presentation av förslagen från Samsjuklighetsutredningen. NSPH var inbjudna för att ge sin syn.

Riksdagsledamöterna Johan Hultberg (m) och Karin Sundin (s) har bildat ett nätverk för kunskapsinhämtning om beroendefrågor. Under denna träff berättade den särskilda utredaren Anders Printz om Samsjuklighetsutredningen och sina förslag kring vården för personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom och skadligt bruk eller beroende).

NSPH var, tillsammans med andra representanter från civilsamhället, inbjudna för att ge sina perspektiv på utredningen.

Från vänster: Ann-Marie Wulfstrand (Verdandi), Mårten Jansson (NSPH), Anders Printz, Johan Hultberg och Karin Sundin.