Idag besökte NSPH riksdagen för att träffa två av Sverigedemokraternas ledamöter i socialutskottet. I vanlig ordning började vi med att presentera NSPH som organisation för att sedan gå in några av de områden som vi anser behöver stärkas upp i arbetet med psykisk hälsa.

Vi knöt bland annat an till att SD gärna ser en långsiktig strategi för arbetet med den psykiska hälsan, och lyfte att denna strategi måste knytas till en konkret handlingsplan. Utöver det la vi också vikt vid hur viktigt det är att se över förutsättningarna för de som arbetar i vården, då detta är något som i längden drabbar patienterna.

Slutligen pratade vi om att brukarrörelsen måste få rimliga villkor att bidra. Det gäller både långsiktig statlig finansiering, stöd till regionalt och lokalt inflytande och en utökad satsning på IOP, idéburna offentliga partnerskap.

På bild från vänster: Zarah Melander, intressepolitiskt ombud, NSPH. Conny Allaskog, ordförande, NSPH. Felicia Siecke, tjänsteman, SD. Anna-Lena Blomkvist, riksdagsledamot, SD. Carita Boulwén, riksdagsledamot, SD.