Igår träffade NSPH två av Liberalernas riksdagsledamöter i socialutskottet. Vi berättade kort om NSPH, och hur vi och våra medlemsorganisationer idag arbetar med ökat brukarinflytande.

Samtalet rörde bland annat vikten av att stärka personliga ombud så att tjänsten kan erbjudas till fler, bristerna inom rättspsykiatrisk vård och behovet av samverkan mellan olika instanser som möter barn och unga, exempelvis vård, skola, socialtjänst.

Vi framförde även att det är positivt att ideella stödlinjer nu fått extra bidrag, men att det inte tar bort behovet av en nationell hjälplinje som drivs i offentlig regi.

På bild från vänster: Lina Nordquist, riksdagsledamot, Liberalerna. Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, Liberalerna. Zarah Melander, intressepolitiskt ombud, NSPH. Conny Allaskog, ordförande, NSPH.