NSPH är, tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Försäkringskassans funktionshindersråd, oroade över Försäkringskassans beslut kring handläggningen av ansökningar om merkostnadsersättning. Med denna skrivelse uppmanar vi myndigheten att tänka om och ta hänsyn till rättssäkerheten.

Genom Försäkringskassans funktionshinderråd har våra förbund fått besked om att Försäkringskassan beslutat att inte ändra handläggningssättet gällande merkostnadsersättning. Beslutet innebär att Försäkringskassan inte utreder alla kostnader i merkostnadsersättningen om det är tydligt att det inte påverkar beslutet.

Försäkringskassans förhållningssätt skapar stor rättsosäkerhet för våra organisationers medlemmar och lämnar den enskilda sökanden nära rättslös vid överklagan till domstol.

Vi uppmanar därför Försäkringskassan att ändra sin vägledning och istället utreder alla, eller åtminstone fler, av de merkostnader som den enskilde ansöker om. Detta skulle även gå i linje med Inspektionen för socialförsäkringen, ISF:s, rekommendation.

Läs hela skrivelsen (pdf)

Försäkringskassans funktionshinderråd

Rådet består av följande medlemsorganisationer:

  • NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
  • Funktionsrätt Sverige
  • Riksförbundet FUB
  • Svenska Downföreningen
  • Personskadeförbundet RTP
  • Autism Sverige
  • Neuroförbundet
  • Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom
  • Riksförbundet för ME-patienter, RME
  • Riksförbundet Attention