Vi tar tempen på forskningssamarbetet inom UserInvolve, där brukarrörelsen är med och utformar den allra senaste forskningen kring brukarinflytande. Samordnaren Anneli Gustafsson berättar om kommande forskningshändelser och nyvunna insikter.

Varför är det viktigt för NSPH att vara med i UserInvolve?

– Inom UserInvolve studeras områden som är viktiga för NSPH som exempelvis peer support, brukarrevision, samverkan och hur brukarinflytande fungerar på systemnivå. NSPH har mycket kunskap och erfarenhet samlad, och för forskarna är det en lyx att få hjälp från NSPH. Inte minst för att hitta lämpliga upplägg för studier, få hjälp med tolkning av data och för att kunna dra rimliga slutsatser. Hittills har vi kunnat bjuda in en rad NSPH-representanter till våra projektgrupper och workshops.

Du är anställd som samordnare för UserInvolve – vad innebär det?

– Min roll är att se till att rätt kompetenser från brukarrörelsen finns representerade inom UserInvolves olika forskningsprojekt. Jag lyssnar och stöttar för att hitta lösningar och deltar i möten mellan forskare och representanter från brukarrörelsen. Jag ser även till att informationen kring UserInvolve är så tillgänglig som möjligt. Våra digitala webinarier Forum UserInvolve, där vi diskuterar vår egen och andras forskning om brukarinflytande, är exempel hur vi skapar möten mellan forskare, brukare och det offentliga.

Samarbetet inom UserInvolve har nu pågått i 2,5 år – vad har forskarna kunnat se hittills?

– Vi har testat en mall för SIP där vi bakat in delat beslutsfattande för att öka brukarinflytandet vid SIP-processer. I brukarrevisionsprojektet har vi sett hur viktigt det är med övergripande kontrakt mellan beställare och utförare, att enas om syftet med revisonen och en plan för hur revisionernas resultat ska tas tillvara. Vi har även genomfört den första nationella kartläggningen av peer support.

Att forska kring brukarinflytande – hur går det till?

– Vi forskar både om brukarinflytandemetoder och med hjälp av brukarinflytande. All vår forskning görs genom det vi kallar samproduktion. Nu sitter till exempel en grupp erfarna peer supportrar tillsammans med en forskargrupp och anpassar ett internationellt studiecirkelmaterial för att kunna användas i Sverige. Framöver är det tänkt att det ska möjliggöra en effektmätning av peer support. Det är ett fint exempel på forskning genom samproduktion. Alla parter inser att de är beroende av varandra.

Vilken forskning saknas?

– Vi behöver mer forskning om effekten av peer support. Forskarna är experter på vetenskapliga metodkrav. Peer supportarna är experter på vad som funkar och inte funkar ute i verksamheterna. Det tar mycket längre tid att forska genom samproduktion, men i gengäld blir det förhoppningsvis mer robust och användbar forskning. Och så har man lagt en bättre grund för att kunskapen ska kunna förvaltas där ute när projektet tagit slut.

Vad kommer hända framöver?

– Jag ser verkligen fram emot kartläggningen vi ska göra av brukarinflytande på systemnivå, såväl nationellt som regionalt och kommunalt. Från början var det mest fokus på brukarråd, men när vi höll workshops med våra partners insåg vi att kunskap på ett bredare plan om brukarinflytandet på systemnivå efterfrågas.

– Inom kort kommer även ett diskussionsmaterial lanseras som handlar om kunskaps(o)rättvisa, som tagits fram av NSPH Göteborg och Västra Götaland i samarbete med UserInvolve. Vi hoppas att det skapa bidra till fler samtal om hur vi värderar kunskap från olika aktörer som professionen, forskare och brukare. Tanken är att det ska kunna användas för att stärka samverkan mellan brukarrörelsen, kommuner, regioner, myndigheter och andra intresserade.

Läs mer om UserInvolve