Igår släppte SKR sin årliga rapport ”Psykiatrin i siffror”. Rapporten innehåller 2023 års statistik inom vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige.

Årets rapport visar på en fortsatt ökad efterfrågan på psykiatrisk vård, inom alla vårdformer. Tydligast ökning finns dock inom BUP. Den största ökningen är bland flickor i tonåren, där 17 procent haft kontakt med öppenvård inom BUP. Samtidigt har vården ofta svårt att möta upp de ökade behoven vilket leder till ökade väntetider.

– Vi på NSPH är oroade, men inte förvånade, över den ökade efterfrågan på psykiatrisk vård. Det är framför allt oroande att samhället inte lyckas möta upp det behov som finns hos barn och unga, vilket ökningen av kontakten med BUP pekar på, säger NSPH:s ordförande Conny Allaskog.

– Att en av sex flickor i tonåren har haft kontakt med BUP:s öppenvård behöver vi ta på allvar. Det här är en fråga som beslutsfattare på alla nivåer i samhället behöver prioritera.

Conny Allaskog, ordförande NSPH. Foto: Caroline Andersson

Andelen patienter som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården har däremot minskat något, visar årets rapport.

– Det är givetvis positivt att vi kan se en minskning av förekomsten av psykiatrisk tvångsvård. Vi får hoppas på att det är ett resultat av att vården arbetar bättre för att personer inte ska behöva vårdas mot sin vilja. Däremot visar rapporten en ökning inom den rättspsykiatriska vården. Det är ett område där vi vet att det behövs ett utvecklingsarbete för att skapa en bättre verksamhet för patienten, säger Conny Allaskog.

Läs rapporten Psykiatrin i siffror (ny flik)

Fakta
  • Sedan 2017 har andelen barn som varit i kontakt med BUP ökat med 35 procent.
  • Under 2023 hade 11 procent av alla barn i åldrarna 7 till 17 år kontakt med BUP:s öppenvård. Bland tonårsflickor var det 17 procent, eller en av sex.
  • Vanligaste orsaken till vård inom BUP adhd och liknande tillstånd, ångest eller förstämning, autismspektrumtillstånd och ätstörningar.
  • 5,6 procent av den vuxna befolkningen hade kontakt med specialistpsykiatrin förra året, en liten ökning jämfört med tidigare år.
  • Även inom rättspsykiatrin ökar efterfrågan på vård. Under perioden 2017-2023 ökade antalet inskrivna patienter inom rättspsykiatrin med 15 procent.