I veckan träffades den nationella beredningsgruppen för personligt ombud. Beredningsgruppen leds av Socialstyrelsen och i arbetet ingår även representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, SKR, Schizofreniförbundet, RSMH och från NSPH. Personligt ombud är en viktig fråga för oss i NSPH och för många av de vi företräder.

Nationella beredningsgruppen för personligt ombud.

Under mötet diskuterades beredningsgruppens roll, mål och syfte samt vad som ska prioriteras i arbetet framåt. Beredningsgruppen diskuterade även de olika systembrister som den senaste lägesrapporten om verksamheten pekade på, hur beredningsgruppen kan arbeta bättre för att minska dessa och hur varje aktör kan ta arbetet vidare inom sina organisationer. Vi fick även lyssna till Hjärnkollambassadör Johanna Hennberg som ramade in dagen genom att berätta om sina erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa och den hjälp hon fått via funktionen personligt ombud.

Läs den senaste lägesrapporten (ny flik)