Idag deltog NSPH i ett rundabordssamtal hos justitieminister Gunnar Strömmer, socialminister Jakob Forssmed och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall för att prata om psykisk ohälsa hos pojkar i kriminalitet.

Rundabordssamtal om psykisk ohälsa bland pojkar i kriminalitet

Under samtalet lyfte Zarah Melander, NSPH:s intressepolitiska ombud, vikten av tidiga insatser för att se till att barn och unga med psykisk ohälsa inte hamnar utanför redan i en tidig ålder. Här ser NSPH bland annat att BVC och förskolan kan få stärkta uppdrag för att kunna jobba bättre för att både tidigt upptäcka och stötta vid psykisk ohälsa, samt arbeta för att stärka barns psykiska hälsa.

Under mötet lyfte NSPH också vikten av att barn och unga med psykisk ohälsa måste få chans att klara av skolan, samt att barn och unga behöver involveras mer i arbetet med att utforma exempelvis stödinsatser.

Deltagare på rundabordssamtalet var bland annat representanter från myndigheter, civilsamhällesorganisationer och Sveriges Kommuner och Regioner.